Proizvođač: PHILEO by LESAFFRE

ACTISAF Sc 47 – ŽIVE ĆELIJE KVASCA

Žive ćelije kvasca Saccharomyces cerevisiae soj 47.

Sastav:

  • 10 milijardi živih ćelija kvasca po gramu proizvoda.

Benefiti upotrebe:

  • bolje varenje hrane (povećana metabolička energija),
  • veća količina i bolji kvalitet mleka kod kobila koje doje,
  • smanjena pojave acidoze ( naročito u prolećnom periodu pred pašu tj. kod konja koji su u toku zime više mirovali i nisu bili u treningu a pri tom su bili na jačoj koncentrovanoj hrani ),
  • bolji imunitet i smanjena verovatnoća za pojavom kolika.

Doza:

  • od 3 do 5g / grlu dnevno

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod