Proizvođač: PHILEO by LESAFFRE

ACTISAF Sc 47 – ŽIVE ĆELIJE KVASCA

Žive ćelije kvasca Saccharomyces cerevisiae soj 47.

Sastav:

 • U jednom gramu proizvoda prisutno je 10 milijardi živih ćelija kvasca.
 • Proizvod je izuzetno termostabilan, podnosi temperature peletiranja pri čemu se ne menja koncetracija živih ćelija.

Benefiti kod svinja:

 • povećava broj oprašene prasadi po krmači,
 • veća masa prasadi pri rodjenju,
 • povećana količina mleka po krmači kao i kvalitet mleka što rezultira težom prasadi na zalučenju i većim brojem prasadi po krmači,
 • bolji imunitet i smanjena pojava proliva nakon odlučenja,
 • smanjen gubitak telesne mase kod krmača tokom laktacije,
 • smanjena konverzija,
 • povećan dnevni prirast prasadi,
 • lepi za sebe prenamnožene bakterije i na taj način ih izbacuje iz organizma,
 • jedini probiotik koji može da se koristi za vreme upotrebe antibiotika.

Doziranje:

 • od 0,5 – 1kg/toni hrane

U ponudi je i tečna forma i pakovanje od 15kg

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod