https://www.phytosynthese.com/ Proizvođač: PHYTOSYNTHESE

AEN 1400

Prirodni fitogeni aditiv za regulaciju crevne flore kod živine.

Kombinacija titrisanih biljnih aktivnih sastojaka koji su efikasni za kontrolu Gram+ bakterija u digestivnom traktu (posebno klostridija).

Cilj upotrebe:

  • prevencija pojave nekrotičnog enteritisa,
  • manje vlažan izmet,
  • suvlja prostirka,
  • smanjenje amonijaka u objektu,
  • može da se kombinuje sa drugim preparatima.

Doziranje:

  • od 150 – 300 grama po toni hrane.
  • Tečna forma u pakovanju od 5l sa doziranjem od 0,5l/1000l vode.

Nema karencu.

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod