AVAILA-Mn 80 EU

Mangan aminokiselinski helat

Sastav:

  • 8 % mangana kao mangan aminokiselinskog helata

Doze:

  • nosilje, brojleri i ćurke 500 grama po toni hrane

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod