AVAILA-Zn 100 EU

Cink aminokiselinski helat

Sastav:

  • 10% cinka kao cink aminokiselinskog helata

Doze:

  • nosilje, brojleri i ćurke 400 grama po toni hrane

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod