BEWITAL AGRIProizvođač: BEWITAL AGRI

BEWI SPRAY M99

Palmina protektirana mast. By pass ili zaštićena mast koja se lako usvaja.

U ranoj laktaciji, većina krave će izgubiti na težini i kondiciji jer je energetski unos manji nego što je potrebno da se ispune zahtevi hranljive proizvodnje mleka. Kao rezultat toga, krava mobiliše telesne rezerve hranljivih materija posebno telesne masti kako bi zadovoljila potrebe za energijom.

By pass zaštićene masti je najbolja za bolje zdravlje i produktivnost.

Palmitinske kiseline je jedan od glavnih masnih kiselina mlečne masti.

Ona utiče na:

  • Procenat mlečne masti u mleku,
  • bolju fertilnost,
  • povećanje mlečnosti,
  • bolju kondiciju.

Sadrži:

  • 99,5% hidrogenovanu biljnu (palminu) mast.

Doziranje:

  • 200-500g po kravi/dnevno.

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod