Proizvođač: PHILEO by LESAFFRE

SAFMANNAN (MOS)

Prebiotik – ćelijski zid kvasca.

Sastav:

  • Ćelijski zid kvasca dobijen autolizom Saccharomyces cerevisiae njegovim sopstvenim enzimima.
  • Glavne komponente ćelijskog zida su β-glukani i manoproteini uređeni u složenu fibrilarnu mrežu.

Prednosti usled korišćenja:

  • Safmannana je dobar stimulator imuniteta, sprečava preumnožavanje e.coli i salmonele.

Preporučene doze:

  • od 250 – 500g / toni hrane

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod