Proizvođač: PHILEO by LESAFFRE

ACTISAF Sc 47 – ŽIVE ĆELIJE KVASCA

Žive ćelije kvasca Saccharomyces cerevisiae soj 47.

Sastav:

  • U jednom gramu proizvoda prisutno je 10 milijardi živih ćelija kvasca.
  • Proizvod je izuzetno termostabilan, podnosi temperature peletiranja pri čemu se ne menja koncetracija živih ćelija.

Benefiti kod preživara:

  • Bolje varenje hrane (povećana metabolička energija ),
  • povećana dnevna proizvodnja mleka,
  • bolji kvalitet mleka ( povećan sadržaj proteina i masti u mleku, manje somatskih ćelija),
  • smanjena pojava acidoze,
  • podstiče pik laktacije.

Doziranje:

  • Preporučena doza od 3 – 5g po grlu dnevno.

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod