AGRANA STARCH Proizvođač: AGRANA STARCH

BETAIN 96%

Prirodni betain (dobijen od melase šećerne repe) ima ulogu organskog osmolita u ćelijama, smanjuje osmotski pritisak, štiteći ih od osmotskog stresa, isušivanja, visokog saliniteta ili temperature.

Intracelularno nagomilavanje betaina ne ometa funkciju enzima, proteinske strukture ni integriteta ćelijske membrane, omogućava zadržavanje vode i na taj način je štiti od isušivanja. Pored ovih funkcija ima ulogu  donora metil grupe u sintezi proteina u organizmu.

Sastav i osobine:

  • 96% betain u obliku belog praha, ph neutralan. Ima veću aktivnos od hemijkog betaina te ujedmo 1kg prirodnog betaina menja 1,4kg hemijskog betaina.

Benefiti:

  • Povećava imunitet, otpornost na bolesti i toplotni stres
  • Poboljšava varenje i stabilnost hranljivih materija
  • Poboljšava perfomanse muznih krava
  • Delimično zamenjuje metionin
  • Povećava nivo fermentacije hranljivih substanci za lizin, treonin, glutamat, vitamin B2 i B12

Primena: Kod svih kategorija.

Doziranje: U zavisnosti od kategorije kao i od faze proizvodnje od 2,1g – 50g na dan po grlu.

Pakovanje: 20kg/1 ne promočive vreće

Poreklo: Austrija

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod