Proizvođač: PHILEO by LESAFFRE

ACTISAF Sc 47 – ŽIVE ĆELIJE KVASCA

Žive ćelije kvasca Saccharomyces cerevisiae soj 47.

Sastav:

  • U jednom gramu proizvoda prisutno je 10 milijardi živih ćelija kvasca.
  • Proizvod je izuzetno termostabilan, podnosi temperature peletiranja pri čemu se ne menja koncetracija živih ćelija.

Benefiti kod živine:

  • Bolji imunitet,
  • smanjuje pojavu proliva,
  • smanjenje konverzije i povećan dnevni prirast,
  • lepi za sebe prenamnožene bakterije i na taj način ih izbacuje iz organizma,
  • jedini probiotik koji može da se koristi za vreme upotrebe antibiotika.

Doziranje:

  • Preporučena doza 250g/toni hrane.

U ponudi je i tečna forma i pakovanje od 15kg

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod