https://www.phytosynthese.com/ Proizvođač: PHYTOSYNTHESE

CLEANACTIV 500

Fitogeni kokcidiostatik

Način delovanja:

  • Deluje na invazivnu moć šizonata; prva faza razvoja oocita u digestivnom traktu posle ingestije. Oni imaju moć da prodru u interstinalne membrane i da se razmnožavaju izazivajući pojavu lezija. Delujući u ovoj fazi CleanActiv će smanjiti rizik od lezija.
  • Deluje na sporulaciju kokcidija ; u spoljašnjoj sredini ( podu ) kada su izlučene oociste sporulišu i tada mogu da izazovu bolest. Tačnije: okraničavaju invazivne moći protozoa, prekidanje ciklusa prevenirajući multiplikaciju izazvanih formi.

Najčešću primenu ima:

  • kod brojlera, ćurki, koka nosilja.

Može da se kombinuje:

  • i sa drugim fitobioticima, kao na primer AEN.

Prednosti:

  • smanjuje pojavu rizika kokcidioze u početnim fazama proizvodnje,
  • održavanje tehnoloških perfomansi kao i ograničavanje troškova proizvodnje,
  • nema rezidua u mesu,
  • nema kros-kontaminacije u fabrikama stočne hrane.

Doziranje:

  • od 250-500g /t hrane u zavisnosti od vrste i perioda proizvodnje.
  • Vodotopiva forma u pakovanju od 5kg sa doziranjem od 0,5kg/1000l vode.

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod