AGRANA STARCH Proizvođač: AGRANA STARCH

BETAIN 96%

Prirodni betain ima ulogu organskog osmolita u ćelijama, smanjuje osmotski pritisak, štiteći ih od osmotskog stresa, isušivanja, visokog saliniteta ili temperature.

Intracelularno nagomilavanje betaina ne ometa funkciju enzima, proteinske strukture ni integriteta ćelijske membrane, omogućava zadržavanje vode i na taj način je štiti od isušivanja. Pored ovih funkcija ima ulogu  donora metil grupe u sintezi proteina u organizmu.

Sastav i osobine:

  • 96% betain u obliku belog praha, ph neutralan. Ima veću aktivnos od hemijkog betaina te ujedmo 1kg prirodnog betaina menja 1,4kg hemijskog betaina.

Benefiti:

  • Povećava imunitet, otpornost na bolesti i stres, smanjuje procenat javljanja dijareje
  • Delimično zamenjuje metionin
  • Jača anti-kokcidijalno delovanje
  • Utiče na kvalitet mesa i ukusa mesa pre sve živinskog “belog” mesa
  • Povećava nivo fermentacije hranljivih substanci za lizin, treonin, glutamat, vitamin B2 i B12
  • Bolja konverzija i bolji dnevni prirast
  • Sprečava pojavu prljavih jaja i masne jetre kod nosilja

Doziranje: u zavisnosti od kategotije i faze proizvodnje od 210g-850g/t

Pakovanje: 20kg/1 ne promočive vreće

Poreklo: Austrija

Kontaktirajte nas
vezano za ovaj proizvod